پایان نامه رشته علوم تربیتی

پایان نامه رشته علوم تربیتی

پایان نامه رشته علوم تربیتی

پایان نامه رشته علوم تربیتی

پایان نامه رشته علوم تربیتی

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روش تحقیق در علوم تربیتی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

با سلام در این مطلب قصد دارم روش صحیح روش تحقیق در رشته های مختلف را آموزش بدم، در پایان هم منبع ذکر شده است، امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیرد. در هر جای تحقیق خودتون از هر منبعی استفاده کردید حتی اگر توی وبلاگ بود منبع را برای کمک به نشر موضوع حتما قید کنید.

مقدمه

صحبت از روش‌ها در تحقیق، یکی از مباحث مهم متدولوژیک است. با توجه به متعدد و متکثر شدن دانش‌ها و شاخه شاخه شدن علوم، در طی اعصار و قرون، روش‌های تحقیق نیز مسیر پر فراز و نشیبی طی نموده‌اند. برخی از این روش‌ها در آغاز، دائر مدار شیوه‌های سنتی و اسناد و کتابخانه‌ای بوده‌اند که در طول زمان، متحول و منظور گشته‌اند و سپس روش‌های نوین، به ویژه در قرون پانزدهم و شانزدهم، همراه با تحولات دنیای پوزیتیویسم، پیدا شدند که مبنای کار آنها، آزمایش و تجربه بود. در علوم مختلف، با تقسیم‌بندی‌های مختلفی از جهت روشی روبه رو هستیم که در این مقاله و مباحث بعدی، سعی در کالبد شکافی آنها داریم.

 

پژوهش

روش تحقیق چیست؟

پای  هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی، به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود.

استنباط‌های علوم مختلف از روش تحقیق

1. روش تحقیق؛ به معنای رویکرد هستی شناسی .

2. روش تحقیق؛ به معنای مکاتب فکری و روش‌های تحلیل طبیعت و جامعه (مانند تجربه‌گرایی، ثبات‌گرایی، ابطال‌گرایی، طبیعت‌گرایی، مکانیک‌گرایی، رفتارگرایی، تاویل‌گرایی، فهم‌گرایی و پدیدارشناسی).

3. روش تحقیق؛ فرایند نظام‌مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه‌حل یک مسئله .

در این باره باید گفت که روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته، برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات، یافتن روابط و دست‌یابی به راه‌حل مشکلات است .

تقسیم‌بندی روش‌های تحقیق:

در پژوهش با دو رویکرد زیر روبه رو هستیم:

الف) رویکرد خردگرایانه

ب) رویکرد طبیعت‌گرایانه

به عبارت دیگر، انتخاب رویکرد انجام پژوهش، بر پای  جهان‌بینی و نوع مثال فکری (پارادایمی) است که پژوهش‌گر اختیار می‌کند. منظور از پارادایم، مجموعه‌ای از مفروضه‌ها، مفاهیم یا گزاره‌هاست که از نظر منطقی، به طور انعطاف‌پذیری به هم مرتبط بوده، جهت فکری و پژوهشی را هدایت می‌کند. پارادایم خردگرایانه، با دیدگاه اصالت تحصیلی سروکار دارد. مفروض  این پارادایم، آن است که واقعیت، چیزی است که فرد می‌تواند به وسیل  حواس خود، آن را تجربه کند. این پارادایم بر پای  این اصل استوار است که متغیرهای تشکیل دهند  یک فرایند پیچیده را می‌توان به طور جداگانه از یکدیگر بررسی کرد؛ برای مثال، تأثیر رفتار معلم بر یادگیری دانش آموزان را می‌توان بدون مطالع  سایر متغیرهایی که بر یادگیری دانش آموزان اثر می‌کنند، بررسی کرد. برخی ویژگی‌های اساسی پارادایم خردگرایانه عبارتند از: تلخیصی بودن،تکرار پذیر بودن و ابطال پذیری.

پارادایم طبیعت‌گرایانه بر این مفروضه استوار است که واقعیت، چیزی نیست که هم  افراد، به طور یکسان آن را مشاهده کنند و تجرب  مشابهی از آن به دست آورند. علاوه بر این، تقسیم یک پدید  پیچیده به اجزا و مطالع  هر یک از اجزا، الزاماً ما را به شناخت کامل از آن پدیده نمی‌رساند و نیز واقعیت مورد مشاهده و مشاهده‌گر، بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و همچنین ارزش‌های پژوهش‌گر به نحوی، فرایند پژوهش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، در پارادایم طبیعت‌گرایانه مفروض  اصلی مورد تأکید، آن است که واقعیت مورد مشاهده، به تفسیر افراد و ذهنیت آنان بستگی دارد.

در حوز  علوم رفتاری، کاربرد دو پارادایم یاد شده، منجر به دو دسته از روش‌های تحقیق شده است که عبارتند از:

الف) روش‌های کمّی که در آنها از داده‌های کمی استفاده می‌شود.

ب) روش‌های کیفی که در آنها داده‌های کیفی به کار می‌رود.

این روش‌ها مکمل یکدیگر بوده، برای شناخت پدیده‌ها، می‌توان آنها را با هم مورد استفاده قرار داد. از دیگر تقسیم‌بندی‌هایی که برای روش‌های تحقیق - به وسیل  برخی از نویسندگان - به کار برده می‌شوند تقسیم‌بندی‌های ذیل می‌باشند (cronbach&suppes,1991).

- گذشته‌نگر و آینده‌نگر.

- نتیجه‌گرا و تصمیم‌گرا.

به طور کلی، چنانچه داده‌های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشند که در گذشته رخ داده، طرح تحقیق را می‌توان گذشته‌نگر تلقی کرد و در صورتی که داده‌های مورد نیاز پژوهش‌گر، دربار  رویدادهایی باشند که پژوهش‌گر باید رخداد آنها را طی دستکاری‌هایی نسبت به یک متغیر به وجود آورد و یا به طور کلی، متغیر مورد مطالعه چنان باشد که مشاهد  آن در آیند  میسر باشد، در این صورت، طرح پژوهشی، آینده‌نگر تلقی می‌شود.

 

تحقیق

تحقیقات نتیجه‌گرا و تصمیم‌گرا

در برخی از نوشته‌های مربوط به پژوهش‌های علوم رفتاری، تحقیقات، به نتیجه‌گرا و تصمیم‌گرا تقسیم‌بندی می‌شوند. در این تقسیم‌بندی، منظور از تحقیقات نتیجه‌گرا، تحقیقاتی هستند که هدف پژوهش‌گر صرفاً یافتن پاسخ به مسئله‌ای است که هیچ گونه کاربردی بلافاصله بر آن مترتب نمی‌باشد؛ در حالی که در تحقیق تصمیم‌گرا هدف پژوهش‌گر، یافتن پاسخ مسئله‌ای است که نتیج  آن، بلافاصله می‌تواند در تصمیم‌گیری، مورد استفاده قرار گیرد.

 

طبقه‌بندی تحقیق

 1. بر مبنای هدف گرا (Research by purpose)

الف. تحقیقات بنیادی (پایه) (Basic res)

ب. تحقیقات کاربردی (Applied res)

ج. تحقیقات ارزیابی (Evaluation res)

د. تحقیق و توسعه (R & D)

و. تحقیق عملی (کاری) (Actoin res)

 

2. طبقه بندی تحقیق بر حسب روش (Rsearch by method)

الف. تحقیق تاریخی (Historical res)

ب. تحقیق توصیفی (Descriptive res)

ج. تحقیق پیمایشی (زمینه یابی) (Survey res)

د. تحقیق تحلیل محتوا (Content analysis res)

 

پژوهش

3. انواع روش‌های تحلیل محتوا (Content analysis)

الف. مطالعه میدانی (Field research)

ب. مورد کاوی (Case study)

ج. تحقیق همبستگی (Correlational research)

د. آزمایش میدانی

ن. تحقیقات علی - آزمایشی

و. تحقیق علی - تطبیقی

جمع بندی

به طور کلی منظور از روش تحقیق و پژوهش، ارائة مهارت‌ها و تجربه‌هایی است که دست‌یابی به هدف را آسان‌تر و عملی‌تر می‌سازد و با صرف وقت کمتر، نتایج بیشتری به دست می‌آید. این نکته، در کلّیة روش‌ها مطرح است. یعنی هر کاری بر مبنای «روش»های برگرفته از تجربه‌ها و موفقیت‌ها انجام پذیرد، تضمین بیشتری برای بهره دهی آن خواهد بود و افرادِ «‌دارای روش» موفق‌ترند و مبتدیانی که با روش افراد موفق آشنا می‌شوند، زودتر به نتیجه می‌رسند.

 بخش دانش  و فناوری

منبع: وب سایت تبیان

  • ۰
  • ۰

بررسی روش یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی
بررسی نگرش به تعارض و سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس
مهارت های زندگی و الگو های رفتاری
بررسی موانع کاربرد وسایل و مواد کمک آموزشی در مدارس ابتدایی

نقش روش های تدریس در پرورش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی

تأثیرگذاری روشهای خلاقیت در آموزش و یادگیری دانش­آموزان
بررسی عملکرد حافظه کوتاه مدت کلامی در بازشناسی و یادآوری
بررسی میزان تأثیر برقراری روابط انسانی مدیران در محیط کار با عوامل از دیدگاه معلمین
بررسی رابطه سطح تحصیلی و رشته تحصیلی والدین با انتخاب رشته تحصیلی فرزندان
بررسی میزان آشنایی دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی با روش های صحیح مطالعه و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی
بررسی میزان رضایت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی نسبت به فعالیتهای پرورشی
بررسی و مقایسه روش عادی و ویژه آموزش در شکوفایی خلاقیت
بررسی تاثیر موسیقی بر آرامش روحی و روانی کودکان پیش دبستانی از نظر مربیان کودکستانها
رابطه شیوه فرزند پروری با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی
بررسی میزان اطلاع و بکارگیری اصول مدیریت فراگیر توسط مدیران و رابطه آن با اثربخشی مدارس ازدیدگاه معلمان مدارس عقب مانده ذهنی شهر تهران
رابطه عزت نفس با انتخاب رشته تحصیلی در بین دانش آموزان دختر رشته های ریاضی تجربی
نقش اقتدار معلم در یادگیری دانش آموزان
بررسی رابطه بازی با رشد اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه پاکدشت از نظر آموزگاران
مقایسه نگرش های معلمین مقطع ابتدائی درباره نقش سابقه کار و تجربه معلم در بازده آموزش
بررسی علل عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان
بررسی قدرت بالقوه خلاقیت درکودکان واثرات آن درآموزش مهارت­های زندگی درپرورش
بررسی الگوهای آموزش مجازی به منظور تهیه و تدوین الگوی مناسب.
تاثیر رنگها در فضای مدرسه در میزان یادگیری دانش آموزان
میزان انطباق فضاهای آموزشی آموزشگاه ها از لحاظ کمی و کیفی با استاندارد های موجود
بررسی نیازهای مادی و معنوی (عزت نفس)معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
اثربخشی مشاوره گروهی به روش واقعیت درمانی برکاهش بحران هویت دانش آموزان پسرو د
میزان رضایتمندی والدین کودکان عقب مانده ذهنی خفیف از برنامه های مراکز ویژه پیش دبستانی
مقایسه نشانه های اضطراب نقاشی کودکان پیش دبستانی با مادران شاغل و غیر شاغل
بررسی رابطه برگزاریی جشنواره روش تدریس در افزایش مهارت تدریس معلمان ابتدایی
نقش معلمان در ایجاد علاقه به تحصیل در دانش آموزان
بررسی ویژگی های خانوادگی– اقتصادی– اجتماعی– روان شناختی و شیوه های مقابله با استرس والدین کودک ازار
بررسی نقش خود کارآمدی ،خود تنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نیازهای اطلاعاتی مدیران وکارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش
میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی بانظریه های یادگیری و به کارگیری آنها در فرایند تدریس
تاثیر رفتار والدین بر مسئولیت پذیری فرزندان
شناخت نگرش مدیران و مربیان پروشی نسبت به تاثیرفعالیتهای فوق برنامه بردانش آموزان دختر
تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارآیی معلمان
بررسی اثر آموزشی تدریس به شیوه تصویری و سنتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی سبک رفتار معلم در کلاس درس از دیدگاه دانش‌آموزان.
بررسی نقش مشاوران درزمینۀامور آموزش دانش آموزان دختر
نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر و پسر رشته مدیریت 
نقش بازی در رشد خلاقیت کودکان
آموزش زبان انگلیسی به ناشنوایان پسر مقطع راهنمایی
بررسی هم گرایی یا واگرایی فرهنگ مدرسه و جامعه
تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی
تأثیر برنامه های آموزشی تلویزیون و میزان پیشرفت تحصیلی
بررسی رابطه استفاده از اینترنت و رشد انزوای اجتماعی در کاربران دانشجویان علوم انسانی
بررسی تأثیر ورزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت تعلیم معلمان بومی و دانش آموزان تحت تعلیم معلمان غیر بومی
ارتباط رشته های تحصیلی کارکنان با کارآئی آنان در صندوق بیمه محصولات کشاورزی
رابطه بین هوش هیجانی و منبع کنترل
رابطه خلاقیت با اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی
بررسی و شناسایی الگوها و هویت­یابی و درجه اهمیت آن در بین قشر دانش­آموز دبیرستانی
بررسی مشکلات پژوهشی دانشگاه آزاد از نظر دانشجویان سال آخر همین دانشگاه
بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران و عوامل موثر بر آن
بررسی عوامل موثر در ارتقای کیفی مربیان تربیتی مقطع متوسطه
تعیین رابطه سبکهای یادگیری با مولفه های یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی
رابطه بین سلامت روان مادر و سازگاری کودک
بررسی عوامل درون مدرسه ای موثر بر بهداشت روانی دانش آموزان ابتدایی شهر تهران
بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه
بررسی میزان خلاقیت دانشجویان مهندسی و علوم انسانی شهرستان 
رابطه بین احساس کهتری و افکار خودکار وکیفیت زندگی با متغیرهای سن تحصیلات، جنس در بین دانشجویان
بررسی و مقایسه روشهای فرزندپروری در خانواده­هاییکه دارای نوجوانان معتاد و خانواده­هایی که دارای نوجوانان عادی هستند
نظردبیران درخصوص میزان مهارتهای اثربخشی مدیران ورابطه آن باپیشرفت تحصیلی دانش
بررسی رابطه توانایی حل مسئله و هوش عملی
بررسی رابطه دو زبانه بودن بر شخصیت تحصیلی و هوش دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی
احتمال وجود رابطه معنی داری ناسایی در خواندن و رفتار ضد اجتماعی در کودکان و وجوانان
چگونگی کاربرد تکنولوژی آموزشی درآموزشهای فنی وحرفه ای هنرستانهای فنی وحرفه ای
رابطه خودکار آمدی عمومی و موفقیت تحصیلی
میزان مهارتهای علمی دختران در مقایسه با پسران
تاثیر مشق شب بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی
تاثیر بومی بودن یا نبودن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان اداری
بررسی ارتباط پیشرفت تحصیلی با باورهای منطقی و غیر منطقی
نیاز سنجی آموزشی مدیران مقطع متوسطه شهرستان ساوجبلاغ
بررسی عوامل درونی کردن ارزشهای اسلامی در دانش آموزان از دیدگاه مربیان تربیتی
بررسی و مقایسه تاثیر روش تدریس حل مساله با روش تدریس سنتی در دروس علوم تجربی و ریاضی بر پیشرفت تحصیلی
رابطه شخصیت با کار و شغل
بررسی شیوع مشکلات روانی دوران بلوغ و عوامل موثر بر آن در دختران کلاس سوم راهنمایی
رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی نوجوانان
بررسی کارایی مدیران فارغ التحصیل در رشته علوم تربیتی با مدیران فارغ التحصیل در سایر رشته ها
بررسی و آسیب شناسی عوامل رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شعبه ساوه و ارائه راهکارهای مناسب
عوامل موجود در محیط خانواده و میزان رابطه پیشرفت تحصیلی کودکان
بررسی رابطه ی هوش هیجانی و بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه
بررسی عوامل ایجاد کنند ه انگیزه معلمان در کاربرد تکنولوژی آموزش در فرایند یاددهی و یادگیری از دیدگاه معلمان زن و مرد متوسطه
رابطه بین استرس شغلی و غیبت از کار در بین کارمندان
بررسی نقش خانواده در اجتماعی شدن فرزندان
 بررسی رابطه بین هوش و عزت نفس در دختران سال سوم
مقایسه رشد اجتماعی کودکان وابسته به بهزیستی و کودکان عادی پیش دبستانی
بررسی رابطه بین میزان ناشنوایی بر هوش
بررسی رابطه بین استقلال طلبی و رتبه تولد (فرزندان اول و آخر) دانشجویان دختر مقطع تحصیلی لیسانس
بررسی کاربرد اینترنت و نقش آن در آموزش و پرورش از نظر دبیران و دانش آموزان
بررسی تأثیر ازدواج بر روند ادامه تحصیل دانشگاهی زنان
بررسی عوامل افت تحصیلی دانش آموزان منطقه 
بررسی ارتباط خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
عنوان بررسی تأثیر بازیهای کامپیوتری بر هوش کودکان الی 
بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با رتبه دبیرستانی
بررسی ویژگیهای مدیران آموزشی موفق از دیدگاه دبیران
تعیین میزان آشنایی معلمین مرد و زن با شیوه های رایج پرورش خلاقیت
شناخت و بررسی عوامل موثر در بی توجهی دانش آموزان به مطالب درسی و مواد آموزشی مقطع متوسطه
عوامل موثردوره‌های پیش‌دبستانی درموفقیت دانش‌آموزان دختر پایه اول
بررسی عوامل مؤثر در موفقیت مدیران آموزش از نظرمعلمان و مدیران مقطع ابتدایی
بررسی علل عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان
تاثیر کلاس های جبرانی در کاهش افت تحصیلی دانش آموزان
تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی معلمان زن
بررسی مسائل و مشکلات مراکز ضمن خدمت فرهنگیان استان قم
رابطه بین اسنادهای علی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
بررسی تاثیر وسایل کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی
مقایسه عملکرد فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با معلمین دیپلمه 
بررسی عوامل موثر بر افزایش رغبت کارکنان آموزش و پرورش استان سمنان در ارتقای دانش و مهارت خود
بررسی میزان مطالعات غیر درسی واثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه
بررسی وشناسایی عوامل مؤثی بر کارایی کارکنان
بررسی میزان افسردگی و عوامل مرتبط باآن در دانش آموزان
نقش انگیزه بر پیشرفت تحصیلی
بررسی میزان آشنایی معلمان مرد و زن با شیوه های پرورش خلاقیت
بررسی عدم ارضای نیازهای اساسی در بروز اختلالات رفتاری
بررسی نوع رابطه مدیریت مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه خودتنظیمی وعزت نفس باپیشرفت تحصیلی
بررسی رابطه نگرش مدیران به تغییروتحول و نوآوری با یادگیری سازمانی
بررسی تفاوتهای دینداری مادران و دختران تهرانی سال سوم راهنمائی و الگوی آموزش دینی مناسب برای دختران نوجوان
بررسی سطح طبقات اجتماعی بر انتخاب رشته تحصیلی
مقایسه میزان سازگاری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی در خانواده های مرفه و نامرفه
شناسایی نیازهای شناختی دانش آموزان دوره متوسطه
بررسی رابطه فشار روانی کارکنان اداری و صنعتی با ویژگیهای شخصی آن
موانع مشارکت زنان درکلاسهای فرهنگی هنری کمیسیون امور بانوان در شهرستان ساوه
بررسی علل و عوامل بزهکاری جوانان و نوجوانان
بررسی عوامل موثربر فشار روانی مدیران مدارس
بررسی میزان مطالعات غیر درسی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی
مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری در دختران ناشنوا و کم شنوای
بررسی دیدگاه دانش آموزان درمورد انجام تکالیف در مدرسه وخانه
بررسی تأثیر تیپ شخصیتی (درون گرا و برون گرا) بر روی بهره وری در کارکنان مرکز خدمات مدیریت
مقایسه‌ پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر شبانه روزی و روزانه (عادی) مدرسه نوبران
بررسی رابطه هوش با حرمت خود و سازگاری دانش‌آموزان
بررسی مهارت های مدیران مدارس ابتدایی
رابطه اضطراب وجودی با جنسیت بین دانشجویان دختر وپسر
بررسی اولویت‌های مدیریت آموزشی برای مدیران زن و مرد
بررسی رابطه بین گروه خون و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
بررسی علل و عوامل ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و گروه خون
بررسی تأثیر آموزش پیش‏دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش ‏آموزان دوره ابتدایی
بررسی عوامل مؤثر بر ضعف یادگیری درس ریاضی پنجم ابتدایی
بررسی ویژگیهای شخصیتی زنان معلم مدرس دولتی و غیرانتفاعی
مشاوره گروهی در کاهش میزان تمایل به اختلالات رفتاری
بررسی تاثیر میزان تحصیلات والدین در پیشرفت تحصیلی
اصلاح دختران فراری در شهر تهران
ارزیابی میزان اثر بخشی مدیریت کیفیت جامع
بررسی رابطه بین استرس و افسردگی دانشجویان رشته مدیریت
بررسی تاثیر دبیران در موفقیت تحصیلی دانش آموزان
بررسی ویژگیهای معلم خوب از دیدگاه دانش‌آموزان پایه چهارم
بررسی شیوع مشکلات روانی دوران بلوغ و عوامل مؤثر
بررسی نگرش مربیان پیش دبستانی نسبت به تاثیر بازی در رشد اجتماعی کودکان استان 
بررسی و شناخت عوامل موثر بر نگرش مثبت معلمان نسبت به شغلشان در شهرستان اسفراین
تأثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانیزه در تصمیم گیری مدیران
بررسی میزان تأثیر گذاری وسایل تکنولوژی در بهبود فرآیند آموزش و روز آمد نمودن مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان برخوردار و نا برخوردار از وسایل کمک آموزشی
رابطه جوسازمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی
مطالعه تطبیقی مدرسه محوری و برسی وضع موجود بر اساس آن از دیدگاه مدیران و دبیران بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه آموزگاران مقطع ابتدایی منطقه پنج آموزش و پرورش شهر تهران
بررسی عوامل ایجاد کنند ه انگیزه معلمان در کاربرد تکنولوژی آموزش در فرایند یاددهی و یادگیری از دیدگاه معلمان زن و مرد متوسطه
تاثیر مدارس شبانه روزی در اعتماد به نفس دانش آموزان
بررسی تاثیر در آمد خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان، دانش آموزان دوره راهنمایی تأثیر آموزش ضمن خدمت ،کوتاه مدت در ارتقاء سطوح علمی وکارایی دبیران دورة متوسطه از دیدگاه مدیران ومعلمان
کارایی مدیران دبیرستانهای دخترانه فارغ التحصیل در رشته علوم تربیتی نسبت به مدیران دبیرستانهای دخترانه فارغ التحصیل در سایر رشته ها
بررسی رایطه جو سازمانی با عملکرد دبیران مدارس متوسطه
بررسی تاثیرات طرحهای ملی پیشگیری از اعتیاد در تغییر آگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر و پسر
شناخت عوامل موثر بر گرایش معلمان به فعالیتهای پژوهشی از دیدگاه معلمان
مقایسه نیازهای دبیران زن و مرد لیسانس مدارس تهران براساس سطوح مازلو
تدوین الگوی مدیریت کلاس درس مرتبط با یادگیری دانش آموزان و بررسی کارایی آن از دیدگاه معلمان
روش های فرزند پروری و توانایی ابراز وجود تأثیر برنامه های آموزش ابراز وجود دختران پایه اول دبیرستان
بررسی رابطه فعالیتهای بدنی و آمادگی جسمانی
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بیمه
بررسی انشاء و مشکلات آن درابتدایی
بررسی تاثیر مدیریت آموزشی کلاسهای چندپایه بر یادگیری و انضباط دانش آموزان
ارزیابی حراست آموزش و پرورش استان مرکزی در سال 
رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل (درونی - بیرونی) در بین دانشجویان
بررسی رابطه بین سبک های رهبری واسترس مدیران مدارس
مقایسه بهداشت روان دانش آموزان مدارس متوسطه استعدادهای درخشان و عادی
میزان نابرابری فرصتهای آموزشی دوره های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی
بررسی کیفیت زندگی کاری و تاثیر ان بر بهره وری ان ها در شرکت
بررسی میزان فشار روانی در بین بیماران قلبیعروقی در سنین الی ساله
بررسی و مقایسه فشار روانی در بین دختران معتاد و غیر معتاد
بررسی امکان بهره گیری از مدیریت کیفیت جامع در مدارس ابتدایی
ارزشیابى عملکرد مدارس غیرانتفاعى استان مرکزى دردوره راهنمایى، ابتدایى ومتوسطه
راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای شهرستان اسلام شهر از دیدگاه دبیران و مدیران
تأثیر کاربرد اینترنت بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دوره متوسطه 
تاثیر آموزش به کمک شبکه های اطلاع رسانی برانگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر
رابطه بین هیجان خواهی و صفات شخصیت
رابطه افسردگی کودکان با اشتغال مادران
تاثیر سبک مدیریت مدیران رابطه مدار و وظیفه مدار بر رضایت شغلی
بررسی عوامل موثر بر نهادینه ساختن مدیریت مشارکتها در مدارس راهنمایی منطقه 
بررسی رابطه ی میان ویژگیهای شخصیتی و حافظه

تاثیردبیران درموفقیت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی

رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سوم مقطع متوسطه