پایان نامه رشته علوم تربیتی

پایان نامه رشته علوم تربیتی

پایان نامه رشته علوم تربیتی

پایان نامه رشته علوم تربیتی

پایان نامه رشته علوم تربیتی

بایگانی
  • ۰
  • ۰

با سلام؛

یادمه موقع نوشتن پایان نامه کارشناسی خودم که رشته علوم تربیتی بودم سر انتخاب موضوع به مشکلات زیادی برخورد کردم! استاد تایید نمی کرد یا من بلد نبودم با متغییرها کار کنم خلاصه مشکلات زیادی برام پیش اومد و انتخاب موضوع یکی دو هفته طول کشید، بعدها فهمیدم انتخاب موضوع از نوشتن خود پایان نامه هم مشکل تر است، در این پست برای دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی موضوعاتی رو جمع آوری کرده ام که می توانید برای نوشتن پایان نامه های خودتون از این موضوع ها استفاده کنید، می تونید متغییرها را با هم عوض کنید که موضوع دقیقا موضوع انتخاب اینجا نباشه، متغییرهای زیادی با هم ارتباط معناداری دارند فقط کافیه شما یاد بگیرید کدام متغییر در کجا با کدوم متغییر رابطه معناداری وجود داره، نوشتن پایان نامه هم اصلا سخت نیست و اگر روش تحقیق کردن رو بلد باشید می تونید به راحتی همه متغییرها را با هم اندازه گیری کنید.

سنجش کیفیت آموزش در سیستم‌های آموزش الکترونیکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کیفیت آموزش در این سیستم‌ها

بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

امکانسنجی اجرای یادگیری سیار در دانشگاه‌ها

کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان

عارضه یابی ارزشیابی در دوره‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها

سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری

بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان

ارتباط هوش چندگانه با مهارت‌های مدیران در مدارس متوسطه

ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی)

شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در ساختار آموزش و پرورش (با روش AHP)

بررسی میزان آگاهی معلمان از نظریه‌های یادگیری (رفتارگرایی، شناخت گرایی، شناختی – اجتماعی) و استفاده از آن در فرایند تدریس (مورد مقطع دبیرستان)

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر یادگیری غیر رسمی معلمان (مورد مقطع دبیرستان)

ارزشیابی کیفیت مراکز فنی حرفه‌ای پسرانه شهر تهران و ارائه راهکارهای بهبود آن

نقش تکنولوژی در یادگیری دانش آموزان

بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان

رابطه هوش هیجانی و شادکامی دانشجویان

بررسی میزان اثربخشی سبک‌های مختلف آموزشی و ارائه سبک بهینه

رابطه مهارت‌های معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ارزیابی کارایی و رتبه بندی دانشگاه‌های دولتی کشور با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

بررسی رابطه عملکرد و رفتار معلمان با انگیزش درونی دانش آموزان

بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه باورهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مدلسازی عوامل اجتماعی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مدلسازی عوامل فرهنگی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مدلسازی عوامل اقتصادی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای مؤثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی با منطق فازی

طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه و ارائه راهکارهای افزایش آن

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی (ELearning)

بررسی رابطه رواشناسی تربیتی با انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی و مهارت جزیی معلمان

نقش فراگیری اصول روانشناسی تربیتی در رضایت شغلی و مهارت کلی تدریس معلمان

بررسی تأثیر بازی‌های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت کودکان

ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی)

کاربرد نقشه‌های مفهومی در راستای مشارکت و یادگیری همکارانه در آموزش الکترونیکی

ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزش مجازی با استفاده از تئوری فازی

ارائه مدلی برای افزایش اثربخشی یادگیری در سیستمهای آموزش مجازی

شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی

بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و سنجش میزان اثربخشی آنها در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های کشور

ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی و بلوغ یادگیری الکترونیکی در مراکز

بررسی میزان اثربخشی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های کشور

تحلیل هزینهفایده و ارزیابی اقتصادی بکارگیری یادگیری الکترونیکی در نهادها

امکان سنجی اجرای آموزش‌های الکترونیکی در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران

نیازسنجی آموزشی کارکنان

طراحی الگوئی جهت زمینه سازی خلاقیت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسی آموزش متوسطه ایران

بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی در دبیرستان‌ها

رابطه الگوهای فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رابطه الگوهای فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان

نیازسنجی آموزشی کارکنان بخش آموزش دانشگاه

بررسی سبک‌های مدیریت تعارض مدیران ورابطه آن با فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش

بررسی سبک‌های مدیریت تعارض مدیران ورابطه آن با اثربخشی سازمانی در اداره آموزش و پرورش

بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و موفقیت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در اداره آموزش و پرورش

بررسی و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش

بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش

بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی در اداره آموزش و پرورش

پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از شبکه عصبی

بکارگیری داده کاوی برای کشف تاثیرعامل جنسیت و مدرسه در موفقیت تحصیلی رشته‌های مختلف

تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در در اداره آموزش و پرورش

بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی‌های منابع انسانی سازمان

بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمان

بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان

بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و تعهد سازمان

بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان

بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان

بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان

بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان

تأثیر سبک رهبری سازمان بر فرهنگ منابع انسانی

تأثیر سبک رهبری سازمان بر اثربخشی منابع انسانی

تأثیر سبک رهبری سازمان بر خلاقیت سازمانی

تأثیر پاسخگویی سازمانی بر فرهنگ منابع انسانی

رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان‌های اداری

رابطه تعهد سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان‌های اداری

رابطه فرهنگ سازمانی و پاسخگویی سازمانی در سازمان‌های اداری

تأثیر سبک رهبری سازمان بر پاسخگویی سازمانی

رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان

رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان

رابطه شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان

رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان

مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی

مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی

رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی سازمانی

ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC

بررسی عوامل مؤثر در حفظ پایداری منابع انسانی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی